HOTLINE: 097 262 0000

Phật Bà Quan Thế Âm

Ý nghĩa phong thủy Tượng Phật Bà Quan Thế Âm: Mang lại may mắn, bình an, cứu khổ cứu nạn, che chở trước mọi tai ương

Theo tiếng Phạn Avalokitesvara Quan Thế Âm Bồ Tát tức là Người luôn nghe tiếng kêu tha thiết từ tâm khảm chúng sinh trong trần gian mà tới cứu khổ. Mang lòng từ bi, nhân ái, vị tha và thánh thiện không phân biệt bất kỳ ai, nghĩa là người yêu thương tất cả chúng sanh trong thiên hạ cũng giống như hình ảnh của người mẹ luôn bao che và giúp đỡ cho các con của mình vì thế người được gọi là từ mẫu Quan Thế Âm Bồ Tát.

Vì vậy, mang tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng niệm hiệu của Người, tâm hướng thiện, làm việc tốt sẽ luôn được bình an, may mắn, hóa giải hung khí...