- 34%
300.000  199.000 
- 10%
200.000  180.000 
- 44%
800.000  450.000 
- 40%
500.000  300.000 
- 25%
800.000  600.000 
- 40%
500.000  300.000 
- 50%
500.000  250.000 
- 38%
800.000  500.000 

Ngọc Thiền (ve sầu) có thể làm cho tinh thần phấn chấn, gia tăng ý chí, sự chăm chỉ và phấn đấu, giành vị trí cao và có chí hướng trong học tập, không ngừng tiến bộ.

Ngọc thiền bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm, khỏi những người bạn không đáng tin tưởng (tiểu nhân) và khỏi những kẻ thù địch....

Contact us