HOTLINE: 097 262 0000

Quả cầu màu đỏ

Quả cầu màu đỏ được tạc từ đá Obsidian nguyên khối với nhiều kích thước từ 1 kg - 60 kg. Quả cầu màu đỏ phù tốt cho người mệnh hỏa và mệnh thổ.